Termeni și condiții

Persoanele ce accesează site-ului www.florinacioaga.ro (“utilizatorii”) sunt rugați să citească Termenii și Condițiile ce guvernează desfășurarea tuturor operațiunilor și a raporturilor dintre părți, fiind considerate prevederi minimale aplicabile prevederilor legislației în vigoare.

Prin accesarea www.florinacioaga.ro acceptați în mod expres și neechivoc Termenii și Condițiile site-ului.

Termenii și condițiile pot fi modificate oricând prin actualizarea acestui document, aceste modificări devenind obligatorii cu efect imediat pentru toți utilizatorii.

Prin accesarea site-ului www.florinacioaga.ro, utilizatorii sunt de acord să respecte termenii și condițiile prezentate în continuare precum și legislația în vigoare.

Termeni și condiții

 1. Prezentare şi definiţii

Site-ul www.florinacioaga.ro este deținut de către Florina Cioagă, denumită în cele ce urmează deținătorul site-ului.

Site-ul www.florinacioaga.ro prezintă serviciile oferite și activitatea derulată de către Florina Cioagă.

Prin intermediul site-ului se asigură posibilitatea de abonare în vederea primirii de notificări periodice, precum și înscrierea utilizatorilor la traininguri, și/sau la ședinţe de coaching, servicii supuse acestor termeni, în cazul în care nu vor fi stipulate condiții speciale pentru fiecare caz în parte.

De asemenea, site-ul oferă utilizatorilor resurse gratuite ce pot fi primite de către aceștia la solicitarea lor expresă.

 1. Înregistrare

Pentru accesarea site-ului nu este necesară înregistrarea utilizatorilor.

Înregistrarea utilizatorilor este necesară numai în cazul în care aceștia se înscrie pentru:

 • solicitarea serviciilor de coaching, serviciilor de training, și/sau a resurselor gratuite, sau
 • primirea periodică a notificărilor referitoare la activitatea desfășurată pe site, si anume, la apariţia articolelor pe blog, a episoadelor de podcast, a training-urilor, a resurselor gratuite.

Deținătorul site-ului îşi rezervă dreptul (nu şi obligaţia) de a verifica corectitudinea datelor de înregistrare ale utilizatorilor. În cazul în care se constată că informaţiile puse la dispoziţie de utilizator sunt inexacte, deținătorul site-ului îşi rezervă dreptul de a refuza utilizatorului accesarea serviciilor oferite pe site, precum și înscrierea și participarea la evenimentele organizate.

Prin accesarea site-ului şi a serviciilor puse la dispozitie, utilizatorul garanteaza că oferă deținătorului site-ului date corecte, fiind unicul responsabil pentru informațiile furnizate.

 1. Refuzul serviciului

Florina Cioagă își rezervă dreptul de a refuza onorarea oricărei comenzi și servirea oricărei persoane sau entități fără obligația de a oferi motive pentru acest lucru. Florina Cioagă poate modifica în orice moment sau elimina orice aspect sau caracteristică a site-ului sau serviciilor și resurselor oferite fără o notificare în prealabil.

 1. Plata, facturare, anulare, rambursare, retur

Prețurile afișate pe site sunt exprimate in RON.

Plata serviciilor se va efectua folosind detaliile bancare menţionate în factura proformă ce va fi transmisă către utilizator după solicitarea serviciului. Plata serviciilor se va efectua în termenul menționat în factura proformă. Factura fiscală va fi transmisă utilizatorului după confirmarea plății. Atât factura proformă cât și factura fiscal și vor fi transmise utilizatorului pe e-mail.

Florina Cioagă și/sau www.florinacioaga.ro nu sunt responsabili pentru procesarea în mod eronat a plății.

Toate vânzările de servicii digitale care se pot descărca/accesa la confirmarea achiziției sunt finale, nefiind posibilă rambursarea/returul contravalorii serviciilor achizitionate.

 1. Drepturi de autor

Conținutul site-ului www.florinacioaga.ro, incluzând texte, imagini, reprezentări stilizate, elemente de grafică web, logo-urile şi simbolurile asociate şi combinaţii ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, fotografiile, materialele audio – video, este proprietatea exclusivă a deținătorului site-ului sau acesta a dobândit dreptul de a le utiliza.

De la această prevedere fac exceptie informaţiile şi elementele grafice semnele grafice aparținând altor entități.

Folosirea, fără acordul scris al www.florinacioaga.ro a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

Nici una dintre informațiile prezente pe site nu poate fi copiată, reprodusă fără acordul scris al www.florinacioaga.ro.

 1. Notificări în format electronic

Prin folosirea site-ului www.florinacioaga.ro pentru: primirea de notificări în format electronic despre blog, podcast, traininguri si participarea la traininguri, resurse, utilizatorul își dă acceptul implicit pentru primirea notificărilor în format electronic de la www.florinacioaga.ro, incluzând în această categorie comunicări prin e-mail și/sau anunțuri pe site.

Pentru a respecta libertatea de decizie a utilizatorului, acesta își poate manifesta în scris, prin e-mail, dorința de a nu mai primi notificări în format electronic din partea www.florinacioaga.ro.

 1. Responsabilități privind serviciile achizitionate

www.florinacioaga.ro nu este responsabil pentru orice probleme apărută prin folosirea în alt scop sau incomplet/insuficient a trainingurilor, a serviciilor de coaching, sau resurselor cumpărate sau primite în mod gratuit prin intermediul acestui site.

www.florinacioaga.ro nu își asumă responsabilitatea pentru nerespectarea planurilor de training sau a serviciilor de coaching în modul în care ele sunt prezentate utilizatorului.

 1. Litigii

Termenii și condițiile de folosire ale acestui site se supun legislației române.

În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea oficială a reclamației (prin poștă sau e-mail).

În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanța judecatorească din aceeași structură administrativă cu sediul.

 1. Forța majoră

Niciuna dintre părțile contractuale nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea (total/parțial) sau executarea cu întârziere a obligațiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forță majoră. Părțile își vor aduce la cunoștință de îndată cazul de forță majoră și vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecințelor evenimentului.

Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, evenimentul de forță majoră nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a acestui contract fară ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte alte daune-interese. Forța majoră va fi probată conform legii.

În limita prevederilor Termeni și Condiții, www.florinacioaga.ro nu va putea fi facută responsabilă pentru eventualele erori aparute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificari, setări etc. care nu sunt facute de către administratorul site-ului.